• 19 November 2019

Anunțul de lansare a Programului de granturi locale in regiunea UTA Gagauzia


Flag_EU.png                                                                   coop_GER.png

În regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia (raioanele Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești), implementarea Programului de granturi locale este realizată de Asociația Obștească Centrul European ”Pro-Europa” din Comrat în parteneriat cu Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT.

Asociația Obștească Centrul European ”Pro-Europa” din Comrat a fost înregistrată la Direcția Juridică a UTA Găgăuzia cu numărul 351 la data de 25.01.2012. Organizația este neguvernamentală, apolitică, independentă și necomercială. Activitățile asociației au destinație de utilitate publică.

Centrul European „Pro-Europa” își aduce aportul în dezvoltarea societății civile a UTA Găgăuzia prin intermediul serviciilor de informare și consultare, susținerii tehnice și instituționale, dezvoltării și aprofundării colaborării dintre autoritățile publice locale, organizațiile neguvernamentale și instituțiile mass-media în soluționarea problemelor comunităților locale, cât și dezvoltării voluntariatului în regiune.

Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT este o organizaţie nonguvernamentală independentă non-profit, ce contribuie la dezvoltarea societăţii civile din Republica Moldova prin oferirea serviciilor de informare şi consultanţă, instruire şi facilitare, granturi şi asistenţă tehnică.

Misiunea Centrului CONTACT constă în sprijinirea proceselor democratice din societate, edificarea societăţii civile prin încurajarea iniţiativei civice, promovarea şi realizarea ideilor unei societăţi deschise.

Mai multe informații despre partenerii de implementare în regiunea UTA Găgăuzia puteți afla accesând paginile web www.proeuropa.md și www.contact.md.

Suma disponibilă pentru concursul de granturi în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia este de 300.000 Euro. În cadrul concursului de granturi în regiune se vor acorda trei tipuri de granturi, respectând următoarele condiții:

     Tipul grantului      

     Suma grantului(EUR)    

    Perioada de implementare     

      Experiență necesară     

Mici

Până la 10.000

Până la 6 luni

Până la 1 an

Medii

Până la 30.000

Până la 12 luni

Mai mult de 1 an

Mari

Până la 50.000

Până la 15 luni

Mai mult de 1 an


Condițiile de participare la concursul de granturi în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia sunt specificate în Ghidul solicitantului (descărcați ghidul aici).
Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune on-line dosarul, care va conține următoarele documente:
1. Propunerea de proiect (descărcați formularul aici);
2. Bugetul proiectului în MDL (descărcați formularul aici);
3. Profilul organizației (descărcați formularul aici);
4. CV-urile echipei de implementare;
5. Ultimul extras din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale;
6. Copia statutului organizației;
7. Situațiile financiare pentru ultimul an.

Pentru proiectele, care conțin elemente de infrastructură (lucrări de construcții) va fi prezentat suplimentar
8. Acordul de cooperare/parteneriat cu administrația publică locală.

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 31 ianuarie 2020, ora 18:00. Dosarele recepționate după expirarea termenului de depunere nu vor fi examinate.

                                                                         logo-ru.png                                                 LOGOContact.png

Parteneri de implementarea proiectului În regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia

  

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului UE-GIZ „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).


Яндекс.Метрика